I. ZWROT

W CELU DOKONANIA ZWROTU TOWARU, PROSIMY WYPEŁNIĆ: FORMULARZ ZWROTU LUB PISMO ZAWIERAJĄCE OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY I WYSŁAĆ JE RAZEM ZE ZWRACANYM PRODUKTEM/ PRODUKTAMI. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROSIMY O ZAŁĄCZENIE ORYGINALNEGO DOWODU ZAKUPU (PARAGON LUB FV VAT) LUB PISEMNE OŚWIADCZENIE O ZGUBIENIU PARAGONU LUB FV VAT.

ADRES DO WYSYŁKI:

 • Manufaktura Cegieł
 • Anika.pl Anna Nowak
 • ul. Dąbrowskiego 7/6
 • 81-754 Sopot

ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ODESŁANY PRODUKT I KOSZTY DOSTAWY NASTĄPI MAKSYMALNIE W CIĄGU 14 DNI KALENDARZOWYCH OD MOMENTU OTRZYMANIA PRZEZ SKLEP . ZWROT BĘDZIE DOKONANY PRZELEWEM NA RACHUNEK WSKAZANY PRZEZ KLIENTA W FORMULARZU WYMIANY/ZWROTU. KOSZT WYSYŁKI ZWROTU LEŻY PO STRONIE KLIENTKI/ KLIENTA.

II. WYMIANA

W CELU DOKONANIA WYMIANY TOWARU ZALECA SIĘ NAJPIERW WYPEŁNIĆ FORMULARZ WYMIANY ZWROTU, W KTÓRYM ZAWARTE BĘDZIE WSKAZANIE TOWARU, NA KTÓRY MA NASTĄPIĆ WYMIANA, KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES E MAIL: BIURO@MANUFAKTURACEGIEL.PL

PO OTRZYMANIU PRZEZ SKLEP FORMULARZA WYMIANY/ZWROTU. KLIENT OTRZYMA OD NAS MAILA Z POTWIERDZENIEM DOSTĘPNOŚCI TOWARU ORAZ TERMINU REALIZACJI, (CO OZNACZA WYRAŻENIE AKCEPTACJI SKLEPU NA WYMIANĘ TOWARU) PO POTWIERDZENIU DOSTĘPNOŚCI TOWARU WYMIENIANY PRODUKT NALEŻY WYSŁAĆ NA WŁASNY KOSZT NA NIŻEJ PODANY ADRES:

 • Anika.pl Anna Nowak
 • 83-041 Domachowa
 • Janowa Dolina 18

JEŚLI WYMIENIANY PRODUKT JEST DROŻSZY OD ZAKUPIONEGO, PROSIMY O PRZELANIE NA NASZE KONTO RÓŻNICY. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ „WYRÓWNANIE DO ZAMÓWIENIA NR…………”.

W TAKIEJ SYTUACJI WYSYŁKA JEST REALIZOWANA PO OTRZYMANIU PRZEZ NAS PRZELEWU. GDY PRODUKT JEST TAŃSZY OD ZAMÓWIONEGO POPRZEDNIO, W CIĄGU 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ NAS WYMIENIANEGO PRODUKTU RÓŻNICA ZOSTANIE PRZELANA NA NUMER KONTA PODANY W FORMULARZU WYMIANY/ZWROTU. 

SKLEP NIE PRZYJMUJE PRZESYŁEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM.

III. REKLAMACJE

KLIENT MA PRAWO DO REKLAMACJI W OPARCIU O PRZEPISY DOTYCZĄCE RĘKOJMI W KODEKSIE CYWILNYM. JEŻELI KLIENT JEST PRZEDSIĘBIORCĄ, STRONY WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI.

REKLAMACJĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ W CIĄGU 5 DNI OD MOMENTU WYKRYCIA WADY, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: BIURO@MANUFAKTURACEGIEL.PL, WYPEŁNIAJĄC ELEKTRONICZNY FORMULARZ REKLAMACYJNY LUB DROGĄ TRADYCYJNĄ POPRZEZ PRZESŁANIE FORMULARZA REKLAMACYJNEGO LUB PISEMNEGO OŚWIADCZENIA REKLAMACYJNEGO. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI WYGASAJĄ PO UPŁYWIE OKRESU WSKAZANEGO W ART. 568 § 1. k.c.

W OPISIE REKLAMACJI NALEŻY ZAWRZEĆ M.IN.:

 • ZWIĘZŁY OPIS WADY
 • ZDJĘCIA OBRAZUJĄCE WADĘ
 • OKOLICZNOŚCI, W TYM DATĘ JEJ WYSTĄPIENIA, JEŚLI SĄ ZNANE KLIENTOWI (GŁÓWNIE CHODZI O USZKODZENIA ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ)
 • DANE KLIENTA SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ
 • OCZEKIWANIA KLIENTA W ZWIĄZKU Z WADĄ TOWARU

TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI: 14 DNI.

ZWROT NALEZNOŚCI NASTĘPUJE NA RACHUNEK BANKOWY PODANY PRZEZ KLIENTA DO 14 DNI ROBOCZYCH OD MOMENTU OTRZYMANIA REKLAMOWANEGO TOWARU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

TOWARY ODSYŁANE W RAMACH PROCEDURY REKLAMACYJNEJ NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

 • ANIKA.PL ANNA NOWAK
 • 83-041 DOMACHOWA
 • JANOWA DOLINA 18